DH-MC srl

Ingénieur-conseil amiante

Toezicht en controle van de werken

Zodra de asbestverwijdering bedrijf aangewezen wordt, zorgen we voor u voor de controle van de strenge naleving van het Codex over het welzijn op het werk - VI.3 - asbest.

 


We voeren regelmatig controles ter plaatse in om het risico van onnodige vertragingen te minimaliseren.

 


Vanaf de voorbereidende vergaderingen tot de receptie van het werk, zijn we aan jouw kant voor een vloeiende organisatie.