DH-MC srl

Ingénieur-conseil amiante

De asbestinventaris

De asbestinventaris is een wettelijke verplichting voor alle werkgevers of als werken geplande zijn.


In het kader van een normale bezetting van de lokalen :


Elke werkgever is verplicht om een asbestinventaris uit te voeren van alle lokalen die door personeel worden gebruikt, in het kader van de bescherming van werknemers tegen de risico's van asbest.

De vastgoedbeheerders moeten ook een asbestinventaris laten opstellen van de gemeenschappelijke en technieken lokalen van hun gebouwen, alsook, desgevallend, van de conciërge accommodatie. Hier spreken we over een niet-destructieve asbestinventaris, beperkt tot zichtbare en toegankelijke installaties bij normaal gebruik. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is dit verplicht voor het verkrijgen van het label "Ecodynamische onderneming", door het BIM uitgegeven . De rechtsgrondslag is de Titel 3 van het boek VI van het Codex over het welzijn op het werk  en het Besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Regering van 10 april 2008.

 

Voorafgaand aan de start van werk, sloop, of in ieder geval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :  

 

De 'bezetting' asbestinventaris is niet genoeg. De wet voorziet in meer gedetailleerde onderzoeken naar de wanden, vloeren, enz. om potentiële asbestmaterialen, niet toegankelijk tijdens normaal gebruik van de lokalen, te detecteren. Die "destructieve" asbestinventarissen, moeten, ten aanzien van het Koninklijk Besluit van 16 maart 2006, buiten de bezetting en alleen met lichte gereedschappen uitgevoerd worden.

Het doel is de aanwezigheid van asbesthoudende materialen voorafgaand aan de start van een renovatie of sloop te detecteren; en zo onbedoelde shutdown tijdens de bouw te voorkomen, die ook vertragingen en aanzienlijke extra kosten veroorzaken. Zonder de eerste doel te vergeten : de werknemers van de site en de omgeving te beschermen tegen de risico's van asbest.

De opdrachtgever moet de asbestinventarisatierapport aan de service provider bieden om ervoor te zorgen dat er geen asbesthoudend materiaal beschadigt wordt. Aan de andere kant, moet de service provider de asbestinventarisatierapport eisen, om zijn personeel te beschermen. In geval van problemen, beide partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk.

In Brussel wordt de destructieve asbestinventaris door het BIM gereguleerd , volgens een na te leven kader, zowel tijdens de inspectie als tijdens het opstellen van rapporten. Dit rapport maakt deel uit van de milieuvergunning aanvraag.

Deze benadering wordt in onze ogen de meest complete; en dit kader wordt daarom gebruikt voor DH-MC inspecties.
 

Kopen of verkopen van onroerend goed? Vergeet niet asbest!

 

De asbestinventaris voor het kopen of verkopen van een gebouw is geen verplichting. Desondanks, in het bijzonder als het goed niet zo jong is, kunnen vaak  vele asbesthoudende toepassingen gedetecteerd worden. Dat betekent risico's, als renovaties worden gepland, en aanzienlijke kosten voor de intrekking (in duizenden euro's op minst). 

Zowel de verkoper als de koper heeft er voordeel aan om deze stap te volgen.

  • Voor de verkoper, hij gaat weg van ondeugden en twijfeling over zijn goede trouw. De afwezigheid van asbest bewezen zwart op wit is ook een goed argument bij het verkoop!
  • Voor de koper, de bekend "asbest toestand" van het gebouw kan een gewicht in de schaal zijn bij de onderhandelingen over de verkoopprijs !

 

 

Asbest werd ontdekt in uw gebouw. Alle gevolgen zijn nog niet duidelijk aan u. 

 

En nu? Is het noodzakelijk asbest te verwijderen? Wat zijn de kosten aan verbonden?

 

De situatie moet pragmatisch onderzocht worden ; dit is onze zaak :