DH-MC srl

Ingénieur-conseil amiante

Asbest - Wetgeving.

Hoewel de gevaren van asbest duidelijk in de 1890's geïdentificeerd waren , heeft het bijna een eeuw geduurd, in de jaren 1980 tot 1990, voordat het gebruik van asbest  in veel landen verboden wordt. Een vertraging met als oorzaak van de dood van tienduizenden mensen.

 

Opeenvolgende wetten hebben een kader opgesteld voor de aanwezigheid en het werken met asbest, waaronder artikelen 124, 135ter, 148 en 723ter van het ARAB en de KB's van 15/12/1978, 28/08/1986 en 29/12/1988, het KB van 22/07/1991, waarin de verplichting van asbestinventaris en beheers programma  verscheen, met een meer concrete definitie door het KB van 22/12/1993. Tot slot, het Koninklijk Besluit van 03/02/2000, met de uitbreiding van het toepassingsgebied van de wetgeving naar alle werknemers toe. Diverse regionale voorschriften (België vereist) zijn ook daarover gepubliceerd.

Een aparte regeling is ontwikkeld over asbest op Europees niveau (Richtlijn 83/477/EEG) en is getranscribeerd in België (KB van 23/10/2001 en KB van 16/03/2006).  Voor het Brussel Hoofdstedelijk Gewest, bepaalt het BBHR van 10/04/2010 de specifieke verplichtingen in Brussel, en het is Leefmilieu Brussel (BIM), dat de  milieuvergunningen verstrekt.

 

Op federaal niveau, het is de Titel 3 van boek VI van de codex over het welzijn op het werk (chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia) die van toepassing is. (KB 28/04/2017)

 

Jarenlang werd asbest in diverse toepassingen gebruikt, maar sinds 1 januari 2005, wordt het gebruik en het op de markt brengen van asbesthoudende producten volledig verboden, zowel in België als in gans de Europese Unie.

 

Echter, het succes van asbest in de afgelopen decennia, doet dat het nog in veel verschillende vormen in onze omgeving bestaat en daardoor een risico vormt voor de gezondheid van burgers en werknemers.