DH-MC srl

Ingénieur-conseil amiante

Privacybeleid

Bescherming van persoonlijke gegevens

DH-MC doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Om aan deze verplichting te voldoen, handelt DH-MC in overeenstemming met de geldende wetgeving in België en Europa inzake de bescherming van gegevens tijdens het verzamelen en verwerken van uw gegevens. Ze worden beschermd in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679, afgekort AVG.

DH-MC als de controller

Als controller rapporteert DH-MC aan de AVG. DH-MC helpt bij het definiëren van de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens, om bewaartermijnen in te stellen en controle uit te oefenen over de toegang tot persoonsgegevens.

Doel van de behandeling

DH-MC en haar klant spreken af ​​dat DH-MC bedrijven adviseert en bijstaat in hun projecten. De verwerking van de persoonlijke gegevens van de klant is daarom noodzakelijk voor de uitvoering van het contract met de klant. DH-MC verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens alleen voor zover nodig om een ​​contractuele relatie te sluiten, te onderhouden en te beëindigen die is aangegaan met het oog op het verlenen van diensten, of voor interne doeleinden, met name voor service verbeteren en voor direct marketing doeleinden. DH-MC houdt in dit verband altijd rekening met de belangen en grondrechten van de betrokken personen.

Persoonlijke gegevens

Volgens de AVG betekent persoonlijke gegevens alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. DH-MC verwerkt de persoonlijke gegevens van haar klanten, haar contacten in het kader van offerteaanvragen, contactpersonen van wie de contactgegevens openbaar toegankelijk zijn, contacten die vrij worden geaccepteerd op het professionele professionele sociale netwerk van LinkedIn, evenals leden van multidisciplinaire teams gevormd rond projecten waaraan het deelneemt. Deze persoonlijke gegevens worden daarom door deze personen beschikbaar gesteld of zijn openbaar toegankelijk.

DH-MC verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar klanten: naam, bedrijfsadres, titel van de functie, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast kan DH-MC tijdens persoonlijke missies aanvullende persoonsgegevens verwerken, afhankelijk van overeenstemming tussen de partijen. Deze gegevens zijn voldoende beveiligd (gecodeerd volgens de militaire AES 256-bit standaard) en zijn het onderwerp van bijzondere aandacht.

Instandhouding en bescherming

DH-MC bewaart gegevens op extreem veilige servers binnen DH-MC en bij een derde met wie een behandelingscontract is afgesloten:

  • Fysiek op Synology NAS in RAID1 en gecodeerd volgens AES 256-bit militaire standaard

  • Lokaal back-up gemaakt op een opslageenheid die wordt beschermd door BitDefender Total Security

  • Back-up van een veilige en gecodeerde LWS-cloudoplossing (back-ups en transfers, servers in Frankrijk).

De back-upsoftware is SyncBack, van 2BrightSparks, onder AES 256-bit militaire standaard verzendcodering.

Toegang tot deze servers is voorbehouden aan een zeer beperkt aantal speciaal geautoriseerde personen, verantwoordelijk voor het technisch onderhoud, of redactionele servers. Uw gegevens worden zorgvuldig beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie en ongeautoriseerde toegang of onwettige publicatie. Gezien de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de doeleinden van de verwerking, evenals de waarschijnlijkheid en ernst van een inbreuk, neemt DH-MC altijd passende technische en organisatorische maatregelen om een ​​niveau van bescherming die overeenkomt met het risico.

Gebruikte applicaties van derden, waardoor persoonlijke gegevens worden doorgegeven

De volgende toepassingen van derden die worden gebruikt in de services die worden aangeboden door DH-MC worden alleen lokaal gebruikt: Microsoft Office 2016 Enterprise op Windows 10 Professional en Adobe Acrobat Reader DC. MS Outlook is op internet verbonden maar wordt beschermd door de hierboven genoemde tools, tegen phishing of ransomware of andere bedreigingen.

De volgende externe toepassing wordt gebruikt voor mogelijke mailings: Mailjet - ISO27001 en AVG-compatibel.

Bewaartermijn

DH-MC bewaart de persoonsgegevens die nodig zijn voor de levering van de dienst gedurende 10 jaar na het einde van de contractuele relatie, tenzij een langere bewaartermijn vereist is op basis van een wettelijke verplichting of om bijzondere redenen van verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld in het kader van (mogelijke) rechtszaken). Bovendien worden persoonlijke gegevens uit het verwerkingsproces verwijderd door ze te verwijderen of te anonimiseren.

Communicatie van persoonlijke gegevens

DH-MC zal Klantgegevens nooit aan derden verstrekken zonder de betrokkene hiervan op de hoogte te stellen. Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van onderaannemers waar DH-MC gebruik van maakt op basis van een onderaanneming of in geval van een gerechtelijk verzoek. De verstrekte persoonlijke gegevens zullen uitsluitend voor de vermelde doeleinden worden gebruikt.

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats binnen de Europese Economische Ruimte.

Direct marketing

DH-MC deelt via een of meer jaarlijkse mailing (en) nieuws en informatie over de evolutie van zijn diensten. Persoonlijke gegevens, inclusief het e-mailadres, worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Deze toestemming (opt-in) kan altijd worden ingetrokken (opt-out), met name door contact op te nemen met: personaldata@dh-mc.be.

Toegang tot persoonlijke gegevens

U wenst toegang te hebben tot uw persoonlijke gegevens? U kunt contact met ons opnemen via e-mail: personaldata@dh-mc.be.

Omdat we ervoor willen zorgen dat we de persoonlijke gegevens naar de juiste persoon sturen, vragen we u om ons een kopie van een identiteitsbewijs (met een doorgestreepte ID-foto) te sturen. Gelieve te vermelden dat dit een kopie is, dateer het document en verwijder het nationale registratienummer (of stuur alleen een kopie van de voorkant van de identiteitskaart). Natuurlijk kunt u geen persoonlijke gegevens van een ander opvragen.

Als u nog andere vragen of klachten heeft over privacy en gegevensbescherming, kunt u een e-mail sturen naar bovenstaand adres.

Rectificatie, verwijdering, beperking of overdracht van gegevens en oppositie

Evenzo, als persoonlijke gegevens onnauwkeurig zijn, als u wilt dat persoonlijke gegevens worden verwijderd, als de verwerking ervan beperkt is, als u gegevens wilt overdragen of reserveringen wilt maken, kunt u uw verzoek naar het adres sturen hierboven, zolang u de gegevens niet zelf kunt beheren. We zullen altijd proberen zo snel mogelijk op uw verzoek te reageren.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Als u desondanks geen voldoening verkrijgt en een klacht wilt indienen, kunt u dit doen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat ,35, 1000, Brussel, Tel. +32 (0) 2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be Website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Wijziging van de privacy- en gegevensbeschermingsverklaring

Als een aanpassing van deze privacyverklaring en gegevensbescherming nodig is om aan nieuwe technische of wettelijke vereisten te voldoen, houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

We raden u aan deze Verklaring van tijd tot tijd te lezen om op de hoogte te blijven van wijzigingen. In deze zin behoudt DH-MC zich het recht voor om haar beleid op elk moment aan te passen. Indien nodig wordt u gevraagd om, wanneer u verbinding maakt met de website, de nieuwe versie van deze Verklaring vooraf te accepteren.

 

 

Laatste update : 09/12/2019